Home

Stuur een e-mail

Pagina uitprinten

 

Eendracht '68

Openingstijden+Reserveren

Wedstrijden/ Toertochten

Clubgebouw

Foto's

Sponsoren

Bestuur

De ijsclub in het nieuws

Jaarverslag

Notulen ledenvergadering

IJsclub Eendracht `68
p/a Bonegraafseweg 27a
4051 CG Ochten
tel: 06 13317162
email: info@ijsclubeendracht68.nl

Bank: Rabobank
IBAN: NL54RABO0347919944

 

 

Op vrijdag 12 januari 1968 is ijsclub “Eendracht ‘68” opgericht. De vereniging is opgericht nadat indertijd was besloten de ijsclubs in Ochten en IJzendoorn te fuseren. In Eldik was men niet enthousiast en richtte zelf een vereniging op.

Het grootste bezwaar van de fusie was de afstand van Eldik naar de nieuw aan te leggen baan “de Hoeken” in IJzendoorn.
De nieuwe bestuursleden hadden als visie; De Eldikse wateren bieden bij aanhoudende vorst een uitmuntende gelegenheid tot het beoefenen van de schaatssport (foto's).

Er werden gelijk 130 leden en donateurs geworven zodat de nieuwe ijsclub haar activiteiten kon gaan ontplooien.

Het bestuur was samengesteld uit:
-          H. Doppenberg (voorzitter)
-          J. Buys
-          S. van Meeteren
-          H. van de Voort sr
-          J. Hermsen
-          J. Giezen
-          H. Augustines  

In 1969 werden de eerste wedstrijden uitgeschreven. In de leeftijd tot 16 jaar was de uitslag: 1. S. van Meeteren; 2. J. Huibers; 3. J. v. Soest. In de groep 16-18 jaar werd Bart Angelino eerste; 2. M. v. Capelle; 3. T. Schouten. De senioren wedstrijd werd gewonnen door J. v. d. Hatert; 2. A v. Rhee; 3. C. Opperman.

IJsclub Eendracht ’68 heeft in de jaren daarna tijdens iedere vorstperiode wedstrijden georganiseerd. Van heinde en verre kwamen schaatsers en publiek op de aantrekkelijke wedstrijden af. Van koppelwedstrijden tot sleetje rijden, van marathons tot lange baanwedstrijden.   

In 1970 werd het 200ste  lid verwelkomd. Op de contactavond van IJsclub Eendracht ’68 overhandigde voorzitter H. Doppenberg mej. Thijssen het lidmaatschap. Het ledenaantal groeide gestaag door, zodat in 1986 het 700ste lid kon worden bijgeschreven. In 1987 het 800ste en in 1997 bracht het 1100ste lid het aantal tot een record.

Op 9 december 1988 werd een vergunning aangevraagd voor het bouwen van een verenigingsgebouw. Het gebouw zou aan de oever van de Kolk komen te staan. Voordat er gebouwd mocht worden moest het bestemmingsplan gewijzigd worden,waardoor de vergunning verleend kon worden. Ongeveer dertig enthousiaste leden hebben menig uurtje vrije tijd opgeofferd om het clubgebouw van de grond te krijgen. Op zaterdag 25 november 1989 werd het clubgebouw officieel geopend door burgemeester H.J. Zomerdijk.

Op dit moment heeft de vereniging ongeveer 1000 leden en donateurs. De trouwe leden zijn de afgelopen jaren niet beloond met een vorstperiode die koud genoeg was om de ijsbaan te kunnen openen. Vandaar dat er in 2005  werd begonnen met het aanleggen van een ijsbaan. De is dusdanig aangelegd dat er weinig vorst nodig zal zijn om te kunnen schaatsen (foto's).

Als je ook wilt komen schaatsen in Eldik, word dan lid. Het lidmaatschap kost 2,50 EUR per seizoen. Kinderen onder de 14 jaar mogen zelfs gratis komen schaatsen. Meldt u aan als lid:

IJsclub Eendracht ‘68
p/a Bonegraafseweg 27a
4051 CG Ochten
(0344) 641474 / 06 13317162
info@ijsclubeendracht68.nl