JAARVERSLAG IJSCLUB EENDRACHT ’68 SEIZOEN 2014 - 2015

Wederom een winterseizoen, zonder 1 dag natuurijs…………hoe is het mogelijk??
De werkzaamheden blijven gelijk, elk jaar. Tenslotte zorgen we er met ons allen voor, dat wij er klaar voor zijn, MOCHT koning winter toch plotseling zijn intrede doen.
Met veel inzet en een paar zaterdagen klussen, ziet het er allemaal weer keurig uit.
Helaas………..ook dit seizoen zonder  maar 1 ijsdag.
Uiteraard is er wel de jaarlijks terugkerende bbq, om het seizoen toch gezellig af te sluiten met elkaar. 22 personen waren hier bij aanwezig. Het was  wederom een heerlijke mooie en gezellige avond aan de waterkant bij de kolk!

Rest mij alleen nog om: de bestuursleden, leden van de technische commissie en de vrijwilligers wederom ontzettend te bedanken voor hun inzet, bij de jaarlijkse werkzaamheden!!!
Ik dank  u voor uw aandacht!

Voor accoord: donderdag 5 november 2015.

Voorzitter                                                                   Secretaris